• Szkoła1
 • Szkoła2
 • Szkoła3
 • Szkoła4
 • Szkoła5

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.

W ramach Programu stypendialnego w tegorocznej edycji zostały przyznane 640 stypendiów. W tym gronie znalazły się cztery nasze uczennice. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2015/2016 wyniesie nie mniej niż 3 800 zł (nie mniej niż 380 zł/ miesięcznie). Za tę kwotę uczniowie mogą zakupić pomoce naukowe na realizację projektu, np. komputer, aparat fotograficzny, drukarkę, sfinansować kurs języka obcego, zakup książek, oprogramowania i wiele innych.

Nasze stypendystki:

 • Zuzanna Koziarska klasa 3A
 • Natalia Raczkowska klasa 1C
 • Edyta Olszanowska klasa 1C
 • Magdalena Dziakiewicz klasa 1B

Opiekunami stypendystek są panie anglistki Małgorzata Jagiełło oraz Magdalena Kozłowska, ponieważ realizowane projekty będą dotyczyły właśnie języka angielskiego. Tematy, jakimi uczennice obecnie się zajmują to odpowiednio:

 • Wybrane tradycje i zwyczaje Wielkiej Brytanii.
 • Moja przygoda z mitami i legendami Wysp Brytyjskich.
 • Z Wiskitek do Londynu – kultura miasta oczami gimnazjalistki.
 • Najciekawsze miejsca Irlandii.

Projekty będą realizowane do czerwca bieżącego roku szkolnego. Ich ewaluacja i prezentacja odbędzie się na forum szkoły podczas Dnia Kultury Brytyjskiej.

Brawo dziewczyny!

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.oeiizk.waw.pl/stypendia

Podsumowanie

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2015/2016 dziewczęta zaprezentowały na forum klas I oraz II wyniki pracy z udziału w projekcie stypendialnym. Oto ich prezentacje:

Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura
Początek strony