• Szkoła1
 • Szkoła2
 • Szkoła3
 • Szkoła4
 • Szkoła5

Nazywam się Grzegorz Raczkowski. Jestem uczniem klasy I B. W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłem w projekcie stypendialnym - "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"- prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tytuł mojego projektu to: "Metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych".

W ramach tego projektu zrealizowałem następujące zadania:

 • Eksperyment dotyczący zużycia energii elektrycznej w trakcie gotowania wody w zależności od temperatury początkowej, ilości wody, mocy grzałki elektrycznej.
 • Eksperyment związany z czasem, prędkością początkową i drogą hamowania, do którego wykorzystano ruch jednostajnie opóźniony roweru.
 • Wykonanie dla obydwu eksperymentów dokumentacji fotograficznej, obliczeń,tabel wyników,wykresów,sformułowanie wniosków.
 • Wykonanie dla całego projektu prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej na forum szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 • slajd1.jpg
 • slajd2.jpg
 • slajd3.jpg
 • slajd4.jpg
 • slajd5.jpg
 • slajd6.jpg
 • slajd7.jpg
 • slajd8.jpg
 • slajd9.jpg
 • slajd10.jpg
 • slajd11.jpg
 • slajd12.jpg
 • slajd13.jpg
 • slajd14.jpg
 • slajd15.jpg
 • slajd16.jpg
 • slajd17.jpg
 • slajd18.jpg
 • slajd19.jpg
 • slajd20.jpg
 • slajd21.jpg
 • slajd22.jpg
 • slajd23.jpg
 • slajd24.jpg
 • slajd25.jpg
 • slajd26.jpg
 • slajd27.jpg
 • slajd28.jpg
 • slajd29.jpg
 • slajd30.jpg
 • slajd31.jpg
 • slajd32.jpg
 • slajd33.jpg
 • slajd34.jpg
 • slajd35.jpg
Początek strony