• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

Już od września kontynuujemy szerzenie idei solidarności poprzez realizację programu Solidarna Szkoła prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu, w roku szkolnym 2015/2016 chcemy:

  • wypracować wspólnie z członkami społeczności lokalnej szkolny model wychowania uczniów solidarnych;
  • kształtować u uczniów tożsamość historyczną poprzez edukację solidarnościową;
  • kształtować u uczniów postawę solidarności oraz odpowiedzialności za wspólnotę, które będą motywacją do podejmowania działań i współpracy.

Udział w programie sprzyja wykształceniu u uczniów poczucia tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Nasze działania zaczniemy od poznania historii i dziedzictwa wielkiego polskiego ruchu społecznego „Solidarność.

W trakcie realizowania programu:

  • wypracujemy szkolny program wychowawczy oparty na edukacji solidarnościowej;
  • zrealizujemy wybrane zajęcia z historii oraz wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  • realizujemy projekt edukacyjny.

Wszystkie działania zaplanowane w programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować do zaangażowania się na rzecz solidarności.

Nad wykonaniem wszystkich działań będzie czuwał zgrany i dobrze rozumiejący się szkolny zespół projektowy w składzie: Paulina Matyjek, Natalia Głowacka, Klaudia Kwiatkowska, Sylwia Winciorek, Magdalena Znajdek, Mateusz Kurek i Mikołaj Maciejewskim pod czujnym okiem pani Agnieszki Nadolskiej.

Zapraszamy na naszego facebooka:

Początek strony