• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

Udostępniamy rodzicom uczniów klas szóstych szkół podstawowych informacje dotyczące procesu rektutacji do klasy I gimnazjum. Druki do wypełnienia można pobrać z poniższych linków lub nabyć w sekretariacie gimnazjum.

Do zobaczenia!
Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji.
Podanie.
Załączniki do wniosku: oświadczenie oraz zgoda na udostępnienie wizerunku ucznia.
Załączniki do wniosku:
oświadczenie rodzica o uczestnictwie ucznia na zajęciach religii, etyki, oraz dodatkowego języka obcego.
Początek strony