• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

Uczniowie naszej szkoły co roku realizują projekty edukacyjne, które odbywają się w maju lub czerwcu. Swoje prezentacje przedstawiają na forum publicznym przed komisją powołaną dyrektora szkoły oraz wszystkimi uczniami klas drugich. Tematy projektów są wybierane samodzielnie przez młodzież. Często poświęcone są one tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym. Młodzież ma okazję wykazać się własną inwencją, samodzielnością. Wspólne realizowanie zadań integruje grupę rówieśniczą, uczy odpowiedzialności za siebie i innych.

Regulamin
Propozycja tematów projektów edukacyjnych
Początek strony