• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

Przedmioty humanistyczne

Nauczyciel Przedmiot
Beata Ludwiczak język polski
Elżbieta Sydry język polski
Marzena Lesiak język polski, historia
Marika Szczepanik język polski, język rosyjski
Sylwia Cuper język polski, biblioteka
Marzena Siekierska historia, WOS, WDŻ
Agnieszka Nadolska historia, WOS
Agnieszka Sławińska historia, WOS
Hanna Puchała zajęcia artystyczne,
plastyka, muzyka
Agnieszka Wiśniewska religia, zajęcia logopedyczne
Marzena Jankowska rewalidacja

Przedmioty przyrodniczo-matematyczne

Nauczyciel Przedmiot
Zdzisław Dziwiszek matematyka
Radosława Paperova matematyka,
informatyka,
mechatronika
Marta Kołodziejska matematyka
Wiesława Prus chemia
Maciej Puchała fizyka
Małgorzata Barczykowska biologia, EDB
Krystyna Kowalska geografia
Dorota Łuczyńska technika

Języki obce

Nauczyciel Przedmiot
Magdalena Kozłowska język angielski
Małgorzata Jagiełło język angielski, etyka
Wojciech Maślarz język angielski
Irena Baranowska-Todorowa język rosyjski
Anna Kamińska-Woźniak język niemiecki
Iryna Żelichowska język rosyjski

Dyscypliny sportowe

Nauczyciel Przedmiot
Grzegorz Materski wychowanie fizyczne
Łukasz Janicki wychowanie fizyczne,
Ewa Polańczyk wychowanie fizyczne,EDB
Ewa Piekarska wychowanie fizyczne
Początek strony