• Szkoła1
 • Szkoła2
 • Szkoła3
 • Szkoła4
 • Szkoła5
Termin Godzina rozpoczęcia Zakres Czas pisania Czas wydłużony*
18 kwietnia
(poniedziałek)
9:00 Historia i Wos 60 min 80 min
11:00 Język polski 90 min 135 min
19 kwietnia
(wtorek)
9:00 Przedmioty przyrodnicze 60 min 80 min
11:00 Matematyka 90 min 135 min
20 kwietnia
(środa)
9:00 Język obcy
Poziom podstawowy
60 min 80 min
11:00 Język obcy
Poziom rozszerzony
60 min 90 min
*Wydłużony czas przysługuje tylko uczniom, którym Rada Prdagogiczna dostosowała warunki egzaminu.
Wszystkie procedury, które obowiązywać będą podczas egzaminu gimnazjalnego są szczegółowo opisane na stronie CKE. Jeżeli jesteś zainteresowany kliknij tu.
Dla twojego ułatwienia przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dotyczące przebiegu egzaminu. Podane zasady obowiązują w ogólnym przypadku i nie obejmują szczególnych sytuacji.

Na egzamin gimnazjalny obowiązuje zmiana obuwia oraz strój galowy
Zadbaj o to, aby nie spóźnić się na egzamin, bo nie zostaniesz wpuszczony do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje dyrektor, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
Pamiętaj mieć przy sobie:
 • Legitymację szkolną.
 • Długopis z czarnym wkładem, a najlepiej dwa. W przypadku egzaminu z matematyki-przybory do rysowania: ołówek, linijka, cyrkiel, gumkę.
Nie wolno na egzamin gimnazjalny:
 • Wnosić telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Korzystać z kalkulatorów, słowników lub innych pomocy naukowych.
Uczniowie wchodzą do sali pojedyńczo zgodnie z listą zamieszczoną na drzwiach oraz losują numer stolika, przy którym bedą siedzieć. Losowanie odbywa się przed każdym egzaminem czyli łącznie 6 razy, a to znaczy, że za każdym razem możesz siedzieć w innej ławce na sali.
Wychodzenie podczas egzaminu nie jest możliwe. W przypadku konieczności wyjścia do toalety lub złego samopoczucia, zamiar ten sygnalizujemypoprzez podniesienie ręki do góry.
Po przyniesieniu materiałów egzamnacyjnych do sali o godzinie rozpoczęcia ezgaminu (patrz tabelkę), dostaniesz arkusz oraz kopertę, w której będą naklejki z kodem kreskowym ucznia przygotowane przez OKE, oraz karteczka z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL, kodem ucznia. Po otrzymaniu materiałów słuchaj uważnie polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i wykonaj jego polecenia, a mianowicie:
 • Przeczytaj uważnie instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.
 • Sprawdź kompletność arkusza
 • Sprawdź poprawność numeru PESEL
 • Zakoduj pracę oraz umieść naklejki w wyznaczonych miejscach
Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zawierają karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi. W tym przypadku te karty należy wyrwać ze środka arkusza nie odrywając karty odpowiedzi.
W trakcie czynności organizacyjnych, nauczyciele z zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania arkuszy i mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane tylko i wyłącznie z kodowaniem. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi, z pewnością usłyszysz od komisji.
Następnie na tablicy zostanie zapisana godzina rozpoczęcia oraz godzina zakończenia egzaminu Od tego momentu obowiązują następujące zasady:
 • Pracuj samodzielnie.
 • Nie próbuj w żadnej formie porozumiewać się z innymi uczniami, ani im utrudniać pracę.
 • Nie komentuj i nie wypowiadaj żadnych uwag.
 • Nie zadawaj żadnych pytań komisji nadzorującej związyne z zadaniami.
 • Nie opuszczaj swojego miejsca pracy bez pozwolenia.
Licz się z konsekwencjami, jeżeli nie będziesz zachowywać właściwie i przestrzegać zasad, za zgodą dyrektora komisja może przerwać twój egzamin i unieważnić Ci odpowiedni zakres lub poziom egzaminu.
Podczas egzaminu nauczyciele z komisji mogą poruszać się po sali, nie zakłócając pracy uczniów.
10 min przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu, komisja przypomina uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Jeżeli wytrwałeś do końca egzaminu, w chwili zakończenia wyznaczonego czasu na pisanie, komisja poinformuje o tym, ale masz możliwość w przeciagu kolejnych 5 min. sprawdzić poprawność przeniesionych odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Pamiętaj ten czas nie możesz przeznaczyć na pracę z zadaniami! Po upływie 5 min. odłóż zamkniety arkusz na bok i czekaj na dalsze instrukcje komisji.
Po odbiorze arkuszy jeden uczeń zostaje i towarzyszy komisji aż do momentu zapakowania wszystkich arkuszy.
Początek strony