• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

W dniu 5 października w naszej szkole odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków. Organizatorkami uroczystości były panie: Małgorzata Jagiełło, Beata Ludwiczak, Magdalena Kozłowska oraz Marika Szczepanik.

To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Datą obchodów jest 26 września. Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków. Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

W Gimnazjum w Wiskitkach z okazji EDJ odbył się konkurs wiedzy o języku i kulturze krajów, których języki są nauczane w naszej szkole, czyli o Wielkiej Brytanii, Rosji i Niemczech. Zespoły ze wszystkich klas dzielnie rywalizowały między sobą, aż wreszcie udało się ustalić zwycięzców:

I miejsce – klasa 3B
II miejsce – klasa 2D
III miejsce – klasa 2B

Uroczystość uświetniły też prezentacje multimedialne o tych krajach, z których uczniowie mogli się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Wspólnie odgadywano flagi państw europejskich oraz pochodzenie słów.

Organizatorzy EDJ dziękują wszystkim wychowawcom i klasom, za przygotowanie plakatów ukazujących bogactwo kulturowe krajów europejskich. Plakaty uświetniły wystrój sali oraz pokazały zaangażowanie uczniów we wspólną organizację uroczystości szkolnej.

Początek strony